سامانه چاپ فیش بیمه تامین اجتماعی و ابلاغ ها

مرکز تخصصی بیمه و مالیات رسا گستر - چمنی

با استفاده از سامانه شما می توانید به سادگی سریع و آسان فیش تامین اجتماعی خود را دریافت کنید . کافی است کد ملی یا کد کارگاه / شماره بیمه خود را وارد نمایید، بازدن جستجو آخرین فیش صادره را مشاهده و چاپ نمایید.

کد ملی :
یا
کد کارگاه / شماره بیمه :

آدرس : بیرجند - نبش پاسداران 7             3242 3242 - 09155614320